Kursy w grupach otwartychProponujemy  Państwu skierowanie pracowników na kursy języka angielskiego w tzw. grupach otwartych.

 

Firma kupuje ZAPROSZENIA na kurs językowy, które przekazuje w ramach premii pracownikom. Posiadacz Zaproszenia zgłasza się do COLUMBUS CJA, gdzie po zakwalifikowaniu na odpowiedni poziom zaawansowania, wybiera termin zajęć i rozpoczyna naukę. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie, gdy poziom zaawansowania pracowników kierowanych na szkolenie jest zbyt zróżnicowany i nie pozwala na stworzenie jednolitych grup wewnątrz firmy.

Kameralne grupy: (4-5 osób)

Podręczniki gratis.

W roku szkolnym 2016/17 szkoła oferuje 2 rodzaje Zaproszeń:
O wartości 450 zł – Kurs specjalistyczny Office English lub Telephoning (30 godz. lekcyjnych)
O wartości 1400 zł – Kurs ogólny (70 godz. zegarowych)