CelNasz cel:

 

przekazanie Słuchaczom konkretnych umiejętności językowych, które mogliby wykorzystać w przyszłości w codziennym życiu lub w pracy. Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim w określonych sytuacjach.


Osiągamy wspaniałe rezultaty dzięki:

- pracy w małych grupach

- zastosowaniu metody komunikatywnej, polegającej na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny i celowy

- różnorodności ćwiczeń:

                         - zadania indywidualne
                         - ćwiczenia w parach i w grupach
                         - role-plays
                         - konwersacje
                         - dyskusje

- systematycznym powtórzeniom materiału

- łączeniu pracy na zajęciach z pracą własną Słuchaczy


Wszystkie zajęcia prowadzone są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów.

Nauka u nas jest skuteczna.