MetodaMetoda komunikatywna

 

Naukę języka angielskiego w naszej szkole prowadzimy metodą komunikatywną, co oznacza, że uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim w określonych sytuacjach życiowych lub w pracy.

 

Skupiamy się przede wszystkim na potrzebach językowych Słuchaczy.

 

Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Szczególny nacisk kładziemy jednak na umiejętność swobodnej komunikacji w języku angielskim.

 

Nasi lektorzy zobowiązani są stworzyć na zajęciach jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się. Pomagają również przełamać bariery w mówieniu.

 

 

 

Na zajęciach korzystamy tylko z podręczników najlepszych wydawnictw: Oxford, Longman i Cambridge. Ponadto na naszych lekcjach wykorzytujemy również autentyczne materiały prasowe, radiowe, telewizyjne, techniki video.

 

 

Wielka siła małej grupy…

Nauka w 'COLUMBUS' CENTRUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO to połączenie skuteczności z przyjemnością. Zajęcia odbywają się w małych kameralnych grupach (4-5 osób), co zapewnia większą skuteczność nauki. Ponadto, praca w małych grupach umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad indywidualnym rozwojem językowym każdego ze Słuchaczy kursu. Nauka w COLUMBUS CJA daje Słuchaczom możliwość prowadzenia rozmowy, poznania się nawzajem oraz bezstresowego wyrażania swoich opinii.

Wszystko w języku angielskim!


ZAPRASZAMY